نرم افزار جامع حسابداری امین

محصولات محصولات اندرویدی دستیار فروش OffLine

قابل نصب بر روی موبایل و تبلت ( انـــدروید )

قابل استفاده به صورت OffLine  و انجام عملیات های فاکتور ، سند ، چک و نقد  

ثبت فاکتور با فرمتهای متنوع خــرید و فروش ، رسید و حواله و . . . 

مشاهده و ویرایش فاکتور ها تا قبـــل از همسان سازی با سرور مرکزی 

مشاهده موجودی کالاها بر اساس گروه بندی کالا همراه با قیمت آنها 

مشاهده موجودی کالاها به تفکیک انبار 

مشاهده کاردکس کالا 

ثبت اسناد مالی

مشاهده و ویرایش اسناد مالی تا قبـــل از همسان سازی با سرور مرکزی

مشاهده لیست بدهکاران و بستانکاران 

مشاهده آخرین مانده حساب اشخاص ، بانکــها و . . . 

مشاهده کارت حساب به ریز  

ثبت چک های دریافتی و پرداختی 

ثبت دریافت و پرداخت نقدی 

مشاهده و ویرایش اسناد دریافت و پرداخت تا قبل از همسان سازی با سرور مرکزی 

همسان سازی اطلاعات با سرور مرکزی و ارسال اطلاعات ثبت شده و دریافت آخرین تغییرات اطلاعات از سرور 

قابلیت پشتیبان گیری از اطلاعات بر روی تبلت و بازیابی اطلاعات 

محدود نمودن سطح دسترسی کاربران در استفاده از دستیار فروش ( تبلت )  

 

ما امیــــــــن شماییم 
info@aminsrp.com